Διατροφική Αξιολόγηση
Tanita980

TANITA MC-980 plus

Η Πoλυσυχνοτική Συσκευή Τμηματικής Ανάλυσης Σύστασης Σώματος TANITA MC-980 plus, είναι μια σύγχρονη συσκευή που παρέχει την πιο ολοκληρωμένη ανάλυση σωματικής σύνθεσης για εξατομικευμένη διάγνωση και παροχή λεπτομερών πληροφοριών για τη σύνθεση του σώματος, της υγείας και της φυσικής κατάστασης.

Μια πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος πραγματοποιείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύονται και εμφανίζονται στην οθόνη.

Αρχή της μεθόδου

Ένα πολύ χαμηλό, ασφαλές ηλεκτρικό σήμα περίπου 50 kHz ή 500 mkA αποστέλλεται μέσω του σώματος. Η ηλεκτρική ενέργεια περνά εύκολα μέσα από τα υγρά που περιέχονται στους μυϊκούς ιστούς, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά τη διέλευση της από τους λιπώδεις ιστούς. Αυτή η αντίσταση του λιπώδους ιστού στην ηλεκτρική ροή ονομάζεται βιοηλεκτρική αντίσταση και μας δίνει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του σώματος μας.

Tanita980
Οφέλη της μέτρησης σύνθεσης σώματος για τον Πελάτη:
 • Έλεγχος των επιπέδων Συνολικού Σωματικού Λίπους
 • Απώλεια λίπους χωρίς τον κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας
 • Εξειδικευμένες συστάσεις διατροφής και άσκησης
 • Μέγιστη απόδοση μέσω της παρακολούθησης και του ελέγχου του σωματικού λίπους
 • Αλλαγές στη σωματική σύσταση που σχετίζονται με το γήρας, τον υποσιτισμό και συγκεκριμένες ασθένειες
 • Έλεγχος ανάπτυξης και ηλικιακών αλλαγών σε παιδιά, ενήλικες και εντοπισμός εκείνων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο ρίσκο λόγω πολύ λίγου ή υπερβολικού λίπους
Μετρήσεις σύνθεσης ολόκληρου σώματος:
 • Σωματικό Βάρος
 • Ποσοστό Σωματικού λίπους %
 • Βάρος σωματικού λίπους (kg)
 • Άλιπη Μάζα
 • Μυϊκή Μάζα
 • Συνολικό νερό του σώματος (TBW)
 • Εξωκυττάριο νερό (ECW)
 • Ενδοκυττάριο νερό
 • Αναλογία ECW / TBW
 • Δείκτης μάζας σώματος
 • Οστική μάζα
 • Φυσική κατάσταση
 • Σπλαχνικό λίπους
 • Βασικός μεταβολικός Ρυθμός (BMR)
 • Ισορροπία Μυϊκής μάζας
 • Πρωτεΐνες (kg)
 • Μεταβολική ηλικία
Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και τον κορμό:
 • Ποσοστό Σωματικού λίπους %
 • Βάρος σωματικού λίπους (kg)
 • Αξιολόγηση σωματικού λίπους
 • Μυϊκή Μάζα
 • Αξιολόγηση Μυϊκής Μάζας
 • Αντίσταση / αντίσταση και γωνία φάσης